Skip to content

Wie zijn we

24-00191
De officiële oprichtingsdatum van Brandpunt23 is 20 april 1998, de datum waarop de statuten van de vzw werden opgemaakt. Voor die datum was er reeds een intense samenwerking tussen het PSC-Open Huis – Protestants Sociaal Centrum- en FAFK (Federatie Arbeiders- Foto- en Kinokringen), en Belgische socialistische federatie. De drijvende krachten achter deze samenwerking waren o.a. Filip Vanderbeek, Jan Maris en Raymond Clement.
Het FAFK organiseerde vormingen en bood begeleiding en ondersteuning bij de programmatie voor aangesloten organisaties en in het kader van de toen geldende richtlijnen voor het verkrijgen van subsidies voor de werking werd een vennootschap opgericht: brandpunt 23, een vereniging zonder winstgevend doel en dat was een stap in de juiste richting.
Antwerpen is onze thuisstad en het is dan ook van bij het ontstaan van Brandpunt23 de bedoeling om het sociale leven in de stad in beeld te brengen.
Het is niet allemaal kommer en kwel maar de diversiteit in onze stad op dit moment is gewoon boeiend. En daarom hebben wij ervoor gekozen om de verschillende aspecten van de samenleving te exploreren en zijn op zoek gegaan naar mogelijkheden – ook voor onszelf – om de stad te leren kennen in al haar facetten. Zo hebben wij in samenwerking met het Stedelijk Onderwijs Antwerpen een bezoek gebracht aan verschillende scholen, gaande van kleuteronderwijs tot het hogere onderwijs in de verschillende districten en hebben ook gezorgd voor een beeld van de verschillende christelijke kerken in het Antwerpse. Hierrond werd door de Antwerpse Raad van Kerken een tentoonstelling georganiseerd op verschillende plaatsen in het Antwerpse.
Niet alleen de Christelijke kerken (de Antwerpse kerken staan écht niet leeg) hadden onze aandacht, maar ook Hindoes, moslims, orthodoxen, het Tibetaans instituut, de Hare Krishna, de Anglicaanse kerk, de Sikhs, Baha’i, enzovoort kwamen in ons vizier.
24-05314
24-10095
Omdat de stad zelf ook acties onderneemt voor onderhoud van straten en pleinen hebben wij in verschillende districten de lentepoets vastgelegd, de wegenwerken en ook de heraanleg van de Scheldekaaien in verschillende stadia, de vuilnisophalers en de straatvegers. 
Wij hebben in samenwerking met de Karel De Grote Hogeschool een reportage gemaakt van de verschillende locaties waar studenten stagelopen en hebben ook de werking vastgelegd van buurthuizen, o.a. ’t Werkhuys in Borgerhout. Het PSC (Protestants Sociaal Centrum) – een vereniging waar mensen mét en zonder armoede-ervaring elkaar treffen, kon op ons rekenen voor in beeld brengen van hun werking. Op een ander vlak hebben wij ook De Kringwinkel in beeld gebracht, de centrale magazijnen, hersteldiensten, inboedeldiensten, verhuurdiensten, winkels enzovoort, weer een boeiende ervaring van sociale tewerkstelling.
Maar het leven op straat werd niet vergeten, zo hebben wij een reportage gemaakt van de winkels in de Brederodestraat, ook vastgelegd in een tentoonstelling in samenwerking met Bindus, een vereniging gegroeid uit de behoefte van de Turkse gemeenschap om volwaardig deel uit te maken van onze samenleving en de buurtwerking van de Stad Antwerpen. Maar wij hebben ook gewoon gefotografeerd wat wij op straat zagen, het openbaar vervoer, daklozen, zonnekloppers, feesten enzovoort. Meest recent hadden De Reuzenstoet en BorgerRio onze aandacht.
Antwerpen is een smeltkroes van mensen, indrukken, activiteiten enzovoort en voor ons een onuitputtelijke bron van inspiratie.
24-11167