Skip to content

Fotografencollectief

Brandpunt23

dat de mens in zijn of haar interactie met zijn of haar leefomgeving centraal plaatst

De naamgeving verwijst, naast naar het fototoestel, naar artikel 23 van de Belgische grondwet ‘ieder heeft recht om een menswaardig leven te leiden’. Vooral het punt 5° van deze wet ‘het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing’ was van primordiaal belang in de doelstelling van de nieuwe groep. De statuten vermelden duidelijk deze doelstellingen op het artistieke en sociale vlak.
Wat is de eigenheid van het fotografencollectief Brandpunt23 en waarom noemen wij ons een collectief en niet een fotoclub? Wij treden op als één geheel. Dit betekent dat opdrachten of opnames collectief uitgevoerd worden, dit in tegenstelling met de traditionele fotoclubs waar de leden individueler werken. Wij signeren ons werk met ‘fotografencollectief brandpunt23’, niet met de namen van de deelnemende fotografen. Het afleveren van foto’s of het tentoonstellen ervan zijn het resultaat van een voorafgaand groepsgesprek, waar niet de prestatie van de individuele fotograaf centraal staat, maar wel het collectief. Bij de bespreking weten wij meestal niet wie de opnames gemaakt heeft. Het resultaat primeert.
24-09088